0

applicants

Rheolwr Dylunio / Design Manager

Full-time National Museum Wales in Cardiff

Rheolwr Dylunio

Amgueddfa Cymru

35 awr yr wythnos

Parhaol

Gradd F £32,572 - £39,924 y flwyddyn (Yn seiliedig ar gyflog llawn amser cyfatebol o £34,433 – £42,205y flwyddyn.)

Bydd yr ymgeisydd yn cael ei benodi ar isafswm y raddfa gyflog hon fel arfer.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn dymunol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 12 Ionawr 2022 erbyn 5:00yh

Am rhagor o wybodaeth, ewch i’n gwefan.

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Design Manager

National Museum Wales

35 hours per week

Permanent

Grade F £32,572 – £39,924 per annum (Based on a full-time equivalent of £34,433 – £42,205 per annum).

Appointment will normally be to the minimum of the salary scale for this grade.

The ability to speak Welsh is desirable for this post.

Closing Date: 12 January 2022 by 5:00pm

For further information, please visit our website.

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is an equal opportunities employer. Applications are welcome from all sections of the community.

APPLY HERE


Max. 33 MB. Recommended formats: PDF, RTF, DOC, ODT.
 
or cancel


« Go back to category
Published at 14-12-2021
Viewed: 481 times